Zdjęcie - Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

CZYTAJ więcej o Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Zapoznaj się z Harmonogramem naborów wniosków

Czytaj

Sprawdź aktualne nabory wniosków

Czytaj

Weź udział w wydarzeniach i spotkaniach informacyjnych

Czytaj

Sprawdź jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Czytaj

Zapoznaj się z ważnymi dokumentami

Czytaj

Aktualności

 Działanie 6.6 Zakończenie oceny wniosków w ramach naboru nr  FEPZ.06.06-IP.01-002/23

Działanie 6.6 Zakończenie oceny wniosków w ramach naboru nr …

Czytaj

Opublikowano

 Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny wniosków dla Działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej

Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny wniosków dla Działania…

Czytaj

Opublikowano

 Nadal trwa nabór wniosku w ramach działania 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

Nadal trwa nabór wniosku w ramach działania 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie…

Czytaj

Opublikowano

 Zakończenie naboru wniosków dla Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny – typ 3

Zakończenie naboru wniosków dla Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny…

Czytaj

Opublikowano

 Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny dla Działania 6.22

Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny dla Działania 6.22

Czytaj

Opublikowano

 Ogłoszenie naboru wniosków dla Działania 6.3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a

Ogłoszenie naboru wniosków dla Działania 6.3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających…

Czytaj

Opublikowano

 Ogłoszenie naboru wniosków dla Działania 6.12. Edukacja osób dorosłych typ 3

Ogłoszenie naboru wniosków dla Działania 6.12. Edukacja osób dorosłych typ 3

Czytaj

Opublikowano

 Wyniki oceny projektów dla Działania 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB)

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli…

Czytaj

Opublikowano

 Wyniki oceny projektów dla Działania 1.8 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.8 Promocja innowacji i przedsiębiorczości…

Czytaj

Opublikowano

 Projekty skierowane do V etapu oceny dla Działania 6.8 Edukacja przedszkolna – po procedurze odwoławczej

Projekty skierowane do V etapu oceny dla Działania 6.8 Edukacja przedszkolna –…

Czytaj

Opublikowano

Aktualne nabory

2.18 Gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydłużony nabór

Nabór konkurencyjny
EFRR
Trwa nabór zgłoś się do 6 marca, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
  Partnerstwa
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Na co
  Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Co
  Dotacja
FEPZ.02.18-IZ.00-001/23

6.13 Aktywna integracja w regionie – typ 2

Nabór konkurencyjny
EFS+
Trwa nabór zgłoś się do 14 marca, 2024
 • Dla
  Przedsiębiorstwa
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Na co
  Rozwój usług społecznych
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.13-IP.01-001/24

2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa

Nabór konkurencyjny
EFRR
Trwa nabór zgłoś się do 15 marca, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
 • Na co
  Infrastruktura
 • Co
  Dotacja
FEPZ.02.15-IZ.00-001/24

2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

Nabór konkurencyjny
EFRR
Trwa nabór zgłoś się do 18 marca, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
 • Na co
  Infrastruktura
 • Co
  Dotacja
FEPZ.02.25-IZ.00-001/24

6.12 Edukacja osób dorosłych- typ 3

Nabór konkurencyjny
EFS+
Nadchodzące zgłoś się do 3 kwietnia, 2024
 • Dla
  Instytucje nauki i edukacji
  Instytucje wspierające biznes
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Na co
  Rozwój usług społecznych
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.12-IP.01-002/24

6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – typ 1a

Nabór konkurencyjny
EFS+
Trwa nabór zgłoś się do 4 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
  Przedsiębiorstwa
  Partnerzy społeczni
  Instytucje wspierające biznes
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  Aktywizacja zawodowa
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.03-IP.01-001/24

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Nabór konkurencyjny
EFRR
Trwa nabór zgłoś się do 15 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  Energooszczędność
 • Co
  Dotacja
FEPZ.02.03-IZ.00-001/24

2.19 Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

Nabór konkurencyjny
EFRR
Trwa nabór zgłoś się do 15 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
  Partnerstwa
  Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Na co
  Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Co
  Dotacja
FEPZ.02.19-IZ.00-001/24

6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT)

Nabór niekonkurencyjny
EFS+
Trwa nabór zgłoś się do 16 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
  Osoby fizyczne
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Na co
  Rozwój usług społecznych
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.19-IP.01-001/23

6.20 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (IIT) – typ 1-5

Nabór niekonkurencyjny
EFS+
Trwa nabór zgłoś się do 16 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
  Osoby fizyczne
  Instytucje nauki i edukacji
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Na co
  Rozwój usług społecznych
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.20-IP.01-001/23

6.10 Edukacja zawodowa (ZIT)

Nabór niekonkurencyjny
EFS+
Trwa nabór zgłoś się do 16 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Na co
  Kształcenie zawodowe
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.10-IP.01-001/23

6.11  Edukacja zawodowa (IIT)

Nabór niekonkurencyjny
EFS+
Trwa nabór zgłoś się do 16 kwietnia, 2024
 • Dla
  Administracja publiczna
  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Na co
  Kształcenie zawodowe
 • Co
  Dotacja
FEPZ.06.11-IP.01-001/23

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Nabór niekonkurencyjny
EFRR
Trwa nabór zgłoś się do 31 grudnia, 2026
 • Dla
  Administracja publiczna
  Służby publiczne
  Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Na co
  Opracowanie dokumentacji
 • Co
  Dotacja
FEPZ.02.23-IZ.00-001/23

Przykładowe projekty z Funduszy Unijnych

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Całkowita wartość dofinansowania : 8 534 441,00 EURO Kwota dofinansowania : 6 049 552,00 EURO Beneficjent : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Amt Barnim-Oderbruch zobacz szczegóły
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do...

Rozbudowa mariny w Dziwnowie

Całkowita wartość dofinansowania : 2 125 194.00 PLN Kwota dofinansowania : 1 189 794.00 PLN Beneficjent : Gmina Dziwnów zobacz szczegóły
Rozbudowa mariny w Dziwnowie

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój

Całkowita wartość dofinansowania : 6 800 000.00 PLN Kwota dofinansowania : 5 694 999.99 PLN Beneficjent : Województwo Zachodniopomorskie zobacz szczegóły
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa...

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Całkowita wartość dofinansowania : 44 815 050.00 PLN Kwota dofinansowania : 36 435 000.00 PLN Beneficjent : Województwo Zachodniopomorskie zobacz szczegóły
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie...

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

Całkowita wartość dofinansowania : 45 203 481.85 PLN Kwota dofinansowania : 38 380 689.06 PLN Beneficjent : Województwo Zachodniopomorskie zobacz szczegóły
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa...

Zobacz więcej projektów

Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Infrastruktura

 • Program

  Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska

Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Infrastruktura

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego...

Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego Stelmacha

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Infrastruktura

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą...

Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Transport Infrastruktura

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie...

Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Transport

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Transport

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Transport

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa...

Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Infrastruktura

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie

Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Infrastruktura

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej...

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna – Zdroju

 • Dla

  Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • Na co

  Infrastruktura

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Ważne dokumenty

Szczegółowy Opis Priorytetów

publish

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

zobacz szczegóły

Informacja i promocja

publish

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

zobacz szczegóły

Systemy informatyczne

publish

Instrukcja wnioskodawcy Aplikacji WOD2021

zobacz szczegóły

Systemy informatyczne

publish

Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 – część ogólna

zobacz szczegóły

Informacja i promocja

publish

Karta wizualizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027

zobacz szczegóły

Prawo krajowe
Wytyczne i zalecenia
Informacja i promocja

publish

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

zobacz szczegóły

Harmonogram naborów

publish

Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

zobacz szczegóły

Prawo unijne

publish

Pakiet rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027

zobacz szczegóły

Program Regionalny

publish

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

zobacz szczegóły

zobacz więcej dokumentów

Chcę skorzystać z Funduszy Europejskich

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto może być Beneficjentem programu regionalnego?

 • Jakie mogą być formy wsparcia?

 • Czy jednoosobowa działalność gospodarcza należy do kategorii MŚP?

 • Czy osoba bezrobotna może otrzymać bezzwrotne wsparcie na założenie działalności gospodarczej?

 • Jakie mogą być formy wsparcia?

Program w liczbach

 • 184 mln euro

  184 mln euro na badania i rozwój oraz przedsiębiorczość

 • 449 mln euro

  449 mln euro na edukację i rynek pracy

 • 310 mln euro

  310 mln euro na włączenie transportowe

 • 50 mln euro

  50 mln euro na infrastrukturę społeczną

 • 364 mln euro

  364 mln euro na ochronę środowiska

 • 300 mln euro

  300 mln euro na instrumenty terytorialne