Samorząd

Jednostki samorządu terytorialnego  to ważny partner w realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Kluczową formę wsparcia dla samorządów stanowią instrumenty terytorialne: Zintegrowane Instrumenty Terytorialne i Inne Instrumenty Terytorialne oraz Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność, które pozwalają partnerstwom gmin i powiatów oddolnie zaplanować rozwój i finansować najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe w takich sferach jak efektywność energetyczna i adaptacja do zmian klimatu, transport publiczny, turystyka, kultura, tereny inwestycyjne, edukacja zawodowa czy usługi społeczne.

Ofertę dla samorządów uzupełniają środki przeznaczone na ochronę środowiska, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i systemów zagospodarowania odpadów, edukację przedszkolną i kształcenie ogólne w szkołach podstawowych i średnich czy też przedsięwzięcia w zakresie aktywnego włączenia społecznego i wsparcia migrantów.