Chcę złożyć wniosek – instrukcje dla Wnioskodawcy
Poradnik

Chcę złożyć wniosek – instrukcje dla Wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie we właściwych systemach informatycznych.

Instytucje Organizujące Nabory publikują systematycznie aktualizowany Harmonogram naborów w oparciu o który ogłaszane są nabory projektów wybieranych w sposób konkurencyjny lub niekonkurencyjny w ramach działań wydzielonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach ogłaszanych naborów składane mogą być wyłącznie w wersji elektronicznej. W zależności od funduszu jest to:

  • Aplikacja WOD2021 dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępna pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/.
  • Aplikacja SOWA EFS dla projektów dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego+, dostępna pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/.

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj harmonogram naborów, sprawdź aktualne nabory oraz wejdź do aplikacji do składania wniosków

Skorzystaj z aplikacji SOWA EFS

Czytaj