Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu

5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest jednostka samorządu terytorialnego

 • Województwo Zachodniopomorskie

NA CO

 • Trasy rowerowe

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu:

Infrastruktura tras wynikających z Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Komplementarność i zasady horyzontalne:

 • Projekt musi wpisywać się w zakres wskazany w dokumencie Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • Dofinansowanie może otrzymać projekt, który będzie miał wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość. Efektem wsparcia będzie wzmocniony lokalny rynek pracy, jak również przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym;
 • Projekt musi być komplementarny z działaniami wspieranymi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub z innych źródeł w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenia miejsc pracy;
 • Projekt musi zapewniać pełny dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, musi być zgodny z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), musi przewidywać odpowiednie rozwiązania w zakresie dotyczącym zmian klimatu.

Głównym celem Działania 5.10 jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości i subregionów województwa zachodniopomorskiego, poprzez wsparcie inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i oznakowania tras rowerowych wskazanych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • nie dotyczy

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
129 584 658,63 PLN
Numer naboru
FEPZ.05.10-IZ.00-001/23
MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU LUB MAKS. DOPUSZCZALNA KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

29.09.2023

koniec

31.12.2026

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 85 87 p. Gierlik Anna, 91 452 85 96 p. Hamerska Marta, 91 452 85 89 p. Konieczna Agnieszka, 91 452 85 94 p. Lichtańska Małgorzata, 91 452 85 95 p. Łągiewczyk Marta, Sekretariat WWRPO: 91 45 28 814 lub 91 45 28 815
 • wwrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×