Osoba prywatna

Wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 nie jest kierowane bezpośrednio do osób prywatnych. Projekty mogą realizować instytucje publiczne, przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe. Z rezultatów wielu projektów korzystają natomiast osoby prywatne – mieszkańcy województwa. Ma to miejsce dla przykładu w projektach realizowanych przez:

  • samorządy (np. drogi, trasy rowerowe, szlaki turystyczne, dodatkowe zajęcia w szkołach);
  • przedsiębiorstwa (np. nowe miejsca pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników, nowe produkty i usługi)
  • organizacje pozarządowe (np. nowe i dostępne usługi społeczne, aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Chcesz wiedzieć więcej?

Mapa dotacji UE