Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

Jednostki Samorządu Terytorialnego – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

NA CO

 • Opracowanie dokumentacji

Dofinansowane w naborze mogą być projekty polegające na opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczych i krajobrazowych oraz opracowaniu, w tym aktualizacji planów ochrony – zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – dla obszarów:

 • parków krajobrazowych, w tym obszarów Natura 2000 pokrywających się z obszarem danego parku krajobrazowego – tylko plany ochrony bez uwzględnienia zakresu planów zadań ochronnych dla Natura 2000,
 • rezerwatów przyrody – jeśli nie pokrywają się z obszarami Natura 2000,
 • obszarów Natura 2000 – dotyczy tylko aktualizacji planów ochrony (PO) parków krajobrazowych, które dotychczas uwzględniały zakres planów zadań ochronnych (PZO) dla fragmentów obszarów Natura 2000

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
8 626 000,00 PLN
Numer naboru
FEPZ.02.23-IZ.00-001/23
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

26.09.2023

koniec

31.12.2026

Wyniki

kwiecień 2027

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×