Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

26.06.2024

Kategoria

Harmonogram naborów

TEMAT

Realizacja programu

Poprzednie wersje głównego dokumentu

Poprzednie wersje dokumentu

26 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego podjął uchwałę nr 1048/24 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie EFRR zakłada:

 1. Dodanie naborów w ramach działań:
  • 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB) typ 2,
  • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu typ 3 (konkurencyjny),
  • 2.18 Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń typ 1,
  • 4.1 Infrastruktura transportowa (uprawnieni wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego – samorządy powiatów),
  • 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej,
  • 5.4 Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego.
 2. Aktualizację terminów dla naborów w ramach działań:
  • 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2 Małe projekty B+R,
  • 1.3 Rozwój jednostek naukowych na rzecz współpracy z gospodarką typ 1,
  • 2.4 Efektywne systemy ciepłownicze,
  • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu typ 1
  • 2.12 Adaptacja do zmian klimatu typ 2 (konkurencyjny),
  • 5.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,
  • 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego,
  • 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne typ 1 i 2.
 3. Usunięcie naborów zakończonych.
 4. Aktualizacja kwoty dofinansowania dla naboru w działaniu
  • 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2 Małe projekty B+R,
  • 2.11 Innowacje w OZE.

Aktualizacja harmonogramu w zakresie EFS+ zakłada:

 1. usunięcie naborów zakończonych;
 2. wskazanie dziennych dat dla naborów w ramach działań: 6.7 typ 1-3; 6.8 typ 1;
 3. aktualizacje informacji dodatkowych dla działania 6.7 typ 1-3;
 4. nowy nabór w ramach działania: 6.21 typ 1-2;
 5. zmiany w działaniu 6.16 typ 1 w zakresie typu beneficjenta, alokacji naboru, sposobu wyboru projektu i informacji dodatkowych;
 6. zmiany dat naborów dla działań: 6.1; 6.5 typ 2;
 7. zmiany alokacji dla naborów w ramach działań: 6.1; 6.8 typ 1

Aktualizacja harmonogramu w zakresie PT zakłada:

 1. Dodanie nowych naborów dla działania 8.1 Pomoc techniczna (EFRR) typ 2 oraz 9.1 Pomoc techniczna (EFS+) typ 3.
 2. Aktualizacja kwot dla działań 8.1. typ 1, 9.1. typ 1.

Poprzednie wersje dokumentu

Kategoria

Harmonogram naborów

TEMAT

Realizacja programu
Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
Plik xlsx 76.85 KB
Pobierz opis zmian

Obowiązuje od 26.06.2024