Przedsiębiorca

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oferuje wsparcie zachodniopomorskich firm obejmujące m.in. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych rozwiązań, podnoszenie konkurencyjności firm poprzez inwestycje w nowe produkty i usługi, promocję na rynkach międzynarodowych czy podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć projekty związane z transformacją energetyczną i wdrażaniem przyjaznych środowisku technologii, a także z cyfryzacją w przedsiębiorstwach.

Znacząca część oferowanego wsparcia ma charakter preferencyjnych pożyczek, dobrze znanych zachodniopomorskich przedsiębiorcom z poprzednich edycji programu regionalnego.