Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

13.03.2024

Kategoria

Szczegółowy Opis Priorytetów

TEMAT

Realizacja programu

Poprzednie wersje głównego dokumentu

Poprzednie wersje dokumentu

13 marca 2024 r. uchwałą nr 413/24 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (wersja 8.0)

Nowa wersja dokumentu obejmuje w zakresie EFRR następujące zmiany:

 1. Dodanie działania 1.4 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacji,
 2. Zmiana wysokości alokacji w działaniu 1.8 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów oraz w działaniu 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB),
 3. W działaniu 2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych dodano wskaźnik produktu pn. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz usunięto dwa wskaźniki produktu: Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego, Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego oraz aktualizacja zapisu dotycząca beneficjentów,
 4. W działaniu 2.12 Adaptacja do zmian klimatu dodanie unijnej podstawy prawnej, zmiany w opisie działania dla typu 3,
 5. W działaniu 2.13 Adaptacja do zmian klimatu (ZIT) zmiany w opisie działania dla typu 3,
 6. W działaniu 2.14 Adaptacja do zmian klimatu (IIT) zmiany w opisie działania dla typu 3,
 7. W działaniu 5.9 Dostępne i efektywne usługi zdrowotne usunięcie wskaźnika produktu: Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 8. Zmiany w planie finansowym w działaniu 1.8 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów oraz w działaniu1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB),
 9. Korekty edycyjne.

W zakresie EFS+ zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. W działaniu 6.3 typ 2 z zakresu wsparcia usunięto „wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy w tym refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”,
 2. W działaniu 6.18, 6.19, 6.20: dodano wskaźnik produktu: PLKLCO01 Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (osoby) i wskaźnik rezultatu: PLKLCR06 Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (sztuki).

Poprzednie wersje dokumentu

Kategoria

Szczegółowy Opis Priorytetów

TEMAT

Realizacja programu
Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
Plik zip 1.79 MB
Pobierz opis zmian

Data publikacji 13.03.2024
Obowiązuje od 13.03.2024