Zasady komunikacji
Poradnik

Zasady komunikacji

Dowiedz się więcej nt. komunikacji marki Fundusze Europejskie oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich określa co, do kogo, w jaki sposób i na jakich zasadach komunikujemy na temat Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Dokument stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych wraz ze środkami krajowymi w Polsce.

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027 dla Pomorza Zachodniego

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 obejmuje okres do 2030 roku. Określa cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych. Jest spójna ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Dokument uwzględnia współpracę z instytucjami zewnętrznymi i jednostkami w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odpowiadają za komunikację informacji o Funduszach Europejskich, a także zarządzanie nimi i ich wdrażanie.

Księga wizualizacji

Księga zawiera zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw RP, UE. Znajdziesz w niej także wskazówki jak budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.

Materiały graficzne do pobrania

Podręcznik informacji i promocji

Z Podręcznika w zakresie informacji i promocji projektów UE dowiesz się m.in.: jakie masz obowiązki promocyjne w projekcie, jak prawidłowo je wypełnić oraz jak planować działania informacyjno-promocyjnych we wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz dokumenty i kreacje do pobrania znajdziesz tutaj


Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z programem regionalnym i jego zasadami oraz harmonogramem naboru wniosków

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Czytaj

Szczegółowy Opis Priorytetów

Czytaj

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Czytaj