Podręczniki
01/2024

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

06.05.2023

Obszar

Informacja i promocja

WYDANIE

01/2024

Z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich 2021-2027 w zakresie informacji i promocji UE dowiesz się m.in.:

  • jakie masz obowiązki promocyjne w projekcie,
  • jak prawidłowo je wypełnić,
  • jak planować działania informacyjno-promocyjnych we wniosku o dofinansowanie. 
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji
Plik PDF 54 stron 3.78 MB

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych priorytetach

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji
Plik PDF 54 stron 3.78 MB