Wiceminister Protas i marszałek Geblewicz o funduszach europejskich. Jest zapowiedź przyspieszenia

Wiceminister Protas i marszałek Geblewicz o funduszach europejskich. Jest zapowiedź przyspieszenia

28.03.2024

Wyzwaniem jest czas, a stawka to 600 miliardów dla Polski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protas oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w czwartek, 28 marca 2024 r. w Szczecinie rozmawiali o przyspieszeniu wydatkowania środków z polityki spójności i funduszy zarezerwowanych w KPO. Stawką jest wsparcie sięgające nawet 600 miliardów dla Polski. Wyzwaniem jednak czas przeznaczony na realizację inwestycji.

Środki unijne to ogromna szansa dla samorządów, które przez ostatnie lata były marginalizowane. Do dyspozycji zachodniopomorskich gmin i powiatów są zarówno fundusze z polityki spójności, a więc zapisane w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego oraz programach krajowych pokroju programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę. Klimat i Środowisko, a także odblokowanego Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze z KPO pozwolą na realizację zarówno małych, ale ważnych lokalnie inwestycji, jak i dużych przedsięwzięć. Do tych największych zaliczać się będzie np. zakup niskoemisyjnego transportu, zielona transformacja miast, cyfryzacja czy modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych w powiatach w zakresie rozwoju opieki długoterminowej.

Podczas spotkania z marszałkiem, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protas zaznaczył, że nowy budżet UE na lata 2021-2027 to ogromna szansa dla samorządów i ważne źródło finansowania projektów rozwojowych w gminach, powiatach i regionach.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz mówił natomiast, że ta perspektywa finansowa od samego początku należy do trudnych, w dużej mierze ze względu na wcześniejsze uwarunkowania polityczne.

– Cieszę się jednak, że teraz sprawy mają się o wiele lepiej. Po ostatnim spotkaniu marszałków w Warszawie udało się nam wypracować warunki dalszej pracy. Jako strona samorządowa mamy poczucie, że nasze opinie są brane pod uwagę. A to już bardzo dużo.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Wiceminister i marszałek  nawiązali także do ustaleń w Warszawie. W trakcie tego spotkania minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała informacje o odblokowaniu 600 mld zł z budżetu UE dla Polski w ramach KPO oraz Polityki Spójności. Po tym deklaracjach odbyło się pierwsze spotkania dla Urzędów Marszałkowskich prezentujące ofertę KPO dla samorządów. Kwestią otwartą są wciąż projekty, o które samorząd województwa będzie starał się o dofinansowanie w naborach ogłaszanych przez ministerstwa lub agendy rządowe (w KPO nie ma kopert regionalnych).

Czwartkowa rozmowa z ministrem dotyczyła także stanu realizacji naszego programu regionalnego. Dla Pomorza Zachodniego najważniejsze, poza sferą gospodarczą, są cele klimatyczne. Region dostrzega tym obszarze ogromną szansę na rozwój. Marszałek wielokrotnie zaznaczał, że OZE to gigantyczny potencjał, który wzmocni zachodniopomorską gospodarkę.

Podczas spotkania dyskutowano także o tym, co jeszcze można zrobić, aby sprawniej wykorzystać środki europejskie i aby trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Jak do tej pory największym wyzwaniem jest tempo realizacji projektów. Urząd Marszałkowski od końca 2025 r. co rok musi rozliczyć z Komisją Europejską określoną część budżetu programu, a więc złożyć wnioski o płatność obejmujące rozliczone wydatki.

Udało się to osiągnąć przy rozliczaniu „starej” perspektywy, a więc Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla okresu 2014-2020. – Zakontraktowaliśmy wszystkie środki z programu, wypełniając zasadę N+3 dla wszystkich lat realizacji programu. Nie zwrócimy jakiejkolwiek części alokacji programu.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Wiceminister J. Protas, marszałek O. Geblewicz i dyr. M. Szmyt
Czwartkowe spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Przy stole wiceminister Jacek Protas, marszałek Olgierd Geblewicz i dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Marcin Szmyt

Bądź na bieżąco

Działanie 6.23 typ 1. Zakończenie naboru
Opublikowano w dniu 15.04.2024

Działanie 6.23 typ 1. Zakończenie naboru

6.11 (IIT) aktualizacja Regulaminu wyboru wersja 1.2
Opublikowano w dniu 11.04.2024

6.11 (IIT) aktualizacja Regulaminu wyboru...

6.10 (ZIT) aktualizacja Regulaminu wyboru wersja 1.2
Opublikowano w dniu 11.04.2024

6.10 (ZIT) aktualizacja Regulaminu wyboru...

Działanie 6.18 typ 2. Zakończenie naboru
Opublikowano w dniu 10.04.2024

Działanie 6.18 typ 2. Zakończenie naboru

Działanie 6.3 typ 1a – zakończenie naboru wniosków
Opublikowano w dniu 08.04.2024

Działanie 6.3 typ 1a – zakończenie...