Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacji

1.4 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacji

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest jednostka samorządu terytorialnego

 • Województwo Zachodniopomorskie

NA CO

 • Innowacje
 • Wsparcie rozwojowe

Wsparciem objęte zostaną działania ukierunkowane na zwiększenie poziomu zaangażowania instytucji okołobiznesowych w proces przedsiębiorczego odkrywania oraz w realizację regionalnej strategii innowacji np. poprzez działania wspierające i upowszechniające innowacyjność, kreatywność oraz transfer technologii w regionie. Dofinansowaniem zostaną objęte działania, których celem jest budowanie i rozwijanie kompetencji instytucji tworzących ekosystem innowacji oraz ich integracja, zacieśnianie współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami i ich otoczeniem.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • W ramach naboru wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
14 001 200,00 zł
Numer naboru
FEPZ.01.04-IZ.00-001/24
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
100%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

29.03.2024

koniec

31.12.2026

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 85 75 (p. Magdalena Nowicka), a także 91 45 28 814 lub 91 45 28 815.
 • wwrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×