Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

W dniu 13 marca 2024 r. ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie niekonkurencyjnym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS  w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6, Działanie 6.1.

Zakończenie naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 20 wniosków o całkowitej wartości projektów wynoszącej 60 765 921,48 zł.

 

Lista projektów złożonych w odpowiedzi na nabór

zip 0.24 MB

Obowiązuje od 02.04.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

  • Służby publiczne
  • Administracja publiczna

Klienci powiatowych urzędów pracy znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

– osoby w wieku 18-29 lat,

– osoby w wieku 55 lat i więcej,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– kobiety,

– osoby o niskich kwalifikacjach

– osoby z niepełnosprawnościami.

NA CO

  • Aktywizacja zawodowa

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez:

a) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,

b) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

c) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,

d) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy,

e) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób młodych, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

f) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami,

g) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
60 765 921,48 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.01-IP.01-001/24
Minimalny wkład własny wynosi
Nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
100 % z Funduszu Pracy (w tym: 85% dofinansowanie z UE)

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

15.03.2024

koniec

28.03.2024

godz

23:59

Wyniki

10.06.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
  • 91 42 56 100
  • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
  • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
  • 91 452 8906
  • pife.szczecin@wzp.pl

×