Odra to przyszłość naszego regionu. Razem po unijne środki

Odra to przyszłość naszego regionu. Razem po unijne środki

02.04.2024

Współpraca przy realizacji projektu „Międzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody”

Kwestia bogactwa fauny i flory Międzyodrza, sprawa bogactwa przyrodniczego tego obszaru, to temat, który w ostatnich miesiącach znowu stał się głośny. Jest szansa na większą ochronę tych wartościowych terenów i na utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano porozumienie w sprawie realizacji projektu „Międzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody”

Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim dotyczy współpracy przy realizacji projektu „Międzyodrze – zwiększenie skuteczności zrównoważonej ochrony przyrody”. To pierwszy krok do utworzenia Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.

– Bardzo się cieszę, że temat znowu jest żywy. Przypomnę, że 10 lat temu Województwo Zachodniopomorskie planowało wprowadzenie planu ochronnego na tym terenie. Wtedy wystąpiliśmy do programu LIFE o środki na to, żeby zwiększyć ochronę ponad 200 km kanałów, które powstały jako dzieło człowieka, ale z czasem zostały przejęte przez naturę. Natura się tam świetnie rozwinęła, ale ten obszar stepowieje, kanały zarastają, i coraz mniej wody się na całym Międzyodrzu gromadzi.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Ówczesny projekt nie zyskał szansy na realizację. Obecnie ma być inaczej. Przewidywanym źródłem dofinansowania projektu jest europejski programu LIFE 2021-2027, który ma szansę na uzyskanie nawet 95 proc. dofinansowania. Podpisany we wtorek dokument ma pomóc w przygotowaniu do aplikacji o fundusze na rewitalizację i czynną ochronę przyrody na tym terenie.

– Współpraca jest niezbędna do opracowania dokumentacji, a następnie pozyskania funduszy unijnych i zrealizowania tego ważnego dla nas dzieła. Rozpoczynamy pierwszy krok, rozpoczynamy najwcześniej jak można. Proces audytu i inwentaryzacji środowiskowej to jest to, co chcemy zakończyć w przyszłym roku.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Obszar Doliny Dolnej Odry jest obszarem bardzo cennym przyrodniczo pod względem flory i fauny, wymaga jednak ochrony. Najważniejsze jest przywrócenie swobodnego przepływu wód, a ochrona tego obszaru to korzyść dla mieszkańców nie tylko Szczecina, ale i regionu. Odpowiednio ukierunkowana rewitalizacja pozwoli ożywić rybactwo, żeglugę i turystykę. Dodatkowa wartością jest wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej.

– To dzień wyjątkowy, ponieważ Odrą się zajmujemy nie wtedy, gdy woła o pomoc, a gdy możemy coś dla niej zrobić. Cieszę się, że Pan Marszałek dostrzegł potencjał naszego zespołu kierowanego przez prof. Roberta Czerniawskiego, dyrektora Instytutu Biologii, który przez 2 lata monitorował Odrę. Deklarujemy wszelką pomoc. Odra to przyszłość naszego regionu.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński,.

Porozumienie to nowe wyzwania dla wszystkich stron, które je zawarły. To pierwszy krok nie tylko by chronić przyrodę na Międzyodrzu, to także poważny krok do powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.


Bądź na bieżąco

Działanie 6.23 typ 1. Zakończenie naboru
Opublikowano w dniu 15.04.2024

Działanie 6.23 typ 1. Zakończenie naboru

6.11 (IIT) aktualizacja Regulaminu wyboru wersja 1.2
Opublikowano w dniu 11.04.2024

6.11 (IIT) aktualizacja Regulaminu wyboru...

6.10 (ZIT) aktualizacja Regulaminu wyboru wersja 1.2
Opublikowano w dniu 11.04.2024

6.10 (ZIT) aktualizacja Regulaminu wyboru...

Działanie 6.18 typ 2. Zakończenie naboru
Opublikowano w dniu 10.04.2024

Działanie 6.18 typ 2. Zakończenie naboru

Działanie 6.3 typ 1a – zakończenie naboru wniosków
Opublikowano w dniu 08.04.2024

Działanie 6.3 typ 1a – zakończenie...