Podręczniki
08/2023

Uproszczone metody rozliczania wydatków

28.08.2023

WYDANIE

08/2023

Uproszczone metody rozliczania wydatków (Simplified Cost Options – SCO) w pytaniach i odpowiedziach.

Materiał prezentuje najczęściej zadawane pytania dotyczące SCO przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich wraz z odpowiedziami Instytucji Koordynującej UP oraz Komisji Europejskiej.

Uproszczone metody rozliczania wydatków (Simplified Cost Options - SCO)
Plik PDF 54 stron 559.11 KB

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych priorytetach

Uproszczone metody rozliczania wydatków (Simplified Cost Options - SCO)
Plik PDF 54 stron 559.11 KB