Podręczniki
09/2023

Zamówienia udzielane w ramach projektów

01.09.2023

WYDANIE

09/2023

Zapoznaj się z podręcznikiem „Zamówienia udzielane w ramach projektów”

Zamówienia udzielane w ramach projektów
Plik PDF 84 stron 1.14 MB
Data publikacji 01.09.2023

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych priorytetach

Zamówienia udzielane w ramach projektów
Plik PDF 84 stron 1.14 MB
Data publikacji 01.09.2023