Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

1.6 Wsparcie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw

Nabór konkurencyjny
EFRR
 • Informujemy o zmianie wskazanego w regulaminie wyboru projektów orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru wniosków. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to kwiecień 2024 r.
 • Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 182 323 578,16 zł

Wyniki oceny

Informacja w zakresie wyników naboru, listy projektów zakwalifikowanych do kolejnych etapów oceny wniosków oraz Składzie Osobowym Komisji Oceny Projektów.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do 2. etapu oceny wniosków

pdf 2 stron 147.20 KB

Obowiązuje od 04.03.2024

Informacja o projektach zakwalifikowanych do 2. etapu oceny wniosków (podetap 2.)

pdf 2 stron 146.33 KB

Obowiązuje od 09.04.2024

Informacja o projektach zakwalifikowanych do 3. etapu oceny wniosków

pdf 2 stron 145.86 KB

Obowiązuje od 09.04.2024

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania

pdf 1 stron 123.74 KB

Obowiązuje od 29.04.2024

pdf 2 stron 162.54 KB

Obowiązuje od 29.04.2024

pdf 1 stron 143.90 KB

Obowiązuje od 29.04.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa
 • Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

NA CO

 • Innowacje

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Dofinansowane mogą być innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Lokalizacja projektu musi znajdować się na obszarze SSW (siedziba przedsiębiorstwa może znajdować się poza obszarem SSW), przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSW.
 • Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie (1 etat).
 • Realizacja projektu musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
43 130 000,00 PLN
Numer naboru
FEPZ.01.06-IZ.00-001/23
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
60% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
50% w przypadku średnich przedsiębiorstw
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi
4 000 000,00 PLN
Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi
500 000,00 PLN

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

29.09.2023

koniec

20.11.2023

Wyniki

I kwartał 2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 88 14, 91 452 88 15
 • wwrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×