Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Pomoc Techniczna

9.1 Pomoc Techniczna

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Wyniki naboru

Informacja w zakresie wyników naboru

pdf 1 stron 139.02 KB

Obowiązuje od 20.11.2023

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

NA CO

 • Realizacja Programu Regionalnego

Dofinansowanie można uzyskać, m.in. na:

 •  zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania Programem, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Programu;
 • wspieranie i stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie realizacji Programu;
 • wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w skutecznym aplikowaniu o środki UE i realizacji projektów;
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości na temat roli i znaczenia funduszy UE;
 • przestrzeganie przez wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację;
 • wzmocnienie roli Koordynatora ds. Równości i Niedyskryminacji.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • W ramach naboru wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021. Wnioski opublikowane po godzinie 16:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

 

 

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
12 780 000,00 PLN
Numer naboru
FEPZ.09.01-IZ.00.002/23
Minimalny wkład własny wynosi
15%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

02.10.2023

koniec

13.10.2023

godz

16:00

Wyniki

27.10.2023
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • gaugustowski@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×