Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Pomoc Techniczna

8.1 Pomoc Techniczna

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru wniosków

pdf 1 stron 145.41 KB

Obowiązuje od 20.11.2023

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:

 • Wydział Zarządzania Strategicznego,
 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Wydział Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • Gabinet Marszałka

NA CO

 • Realizacja Programu Regionalnego

Dofinansowanie można uzyskać, m.in. na:

 •  zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania Programem, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału administracyjnego Instytucji Programu;
 • wspieranie i stosowanie przejrzystych procesów i procedur na każdym etapie realizacji Programu;
 • wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w skutecznym aplikowaniu o środki UE i realizacji projektów;
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do opinii publicznej w celu utrzymania wysokiego poziomu świadomości na temat roli i znaczenia funduszy UE;
 • przestrzeganie przez wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb osób z grup narażonych na dyskryminację;
 • wzmocnienie roli Koordynatora ds. Równości i Niedyskryminacji.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • W ramach naboru wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021. Wnioski opublikowane po godzinie 16:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

 

 

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
37 120 239,00 PLN
Numer naboru
FEPZ.08.01-IZ.00.001/23
Minimalny wkład własny wynosi
15%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

02.10.2023

koniec

13.10.2023

Wyniki

27.10.2023
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • gaugustowski@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×