Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.18 Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – typ 5

 

Działanie 6.18 typ 5. Ogłoszenie naboru wniosków

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

NA CO

 • Rozwój usług społecznych

Dofinansowanie można uzyskać, m.in. na:

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów, osób z niepełnosprawnością poprzez działania na rzecz zwiększania ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych i działania podtrzymujące te osoby w aktywności, samodzielności, m.in. tworzenie lub wsparcie:

a) centrów aktywnego seniora,
b) Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
c) klubów seniora,
d) platforma usług dla seniora.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza nie jest przewidziana w ramach naboru.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej
w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
18 409 882,35 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.18-IP.01-003/24
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

10.06.2024

koniec

28.06.2024

godz

23:59

Wyniki

26.08.2024

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×