Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.23 Usługi wczesnej interwencji kryzysowej oraz usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym – typ 1

6.23 Usługi wczesnej interwencji kryzysowej oraz usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym – typ 1

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Zakończenie naboru wniosków.

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o całkowitej wartości projektu wynoszącej
48 447 058,88 PLN.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne

O wybór projektu do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru może ubiegać się następując typ Wnioskodawcy:

Województwo Zachodniopomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

 

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać poprawny typ beneficjenta tj.:

Administracja publiczna

NA CO

 • Wczesna interwencja kryzysowa

Wsparcie w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej m.in. poprzez:

 • sieciowanie służb z różnych dziedzin (społecznej, medycznej, psychologicznej, prawnej itp.)
 • organizację miejsc wsparcia środowiskowego dla osób/rodzin w i po przebytym kryzysie psychicznym
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo socjalne
 • konsultacje prawne
 • organizację działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do przedstawicieli służb zaufania publicznego i do środowiska lokalnego

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza nie jest przewidziana w ramach naboru.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
46 024 705,88 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.23-IP.01-001/24
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

21.03.2024

koniec

11.04.2024

Wyniki

11.06.2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 300
 • katarzyna_hawelka@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 94 31 77 405
 • pife.koszalin@wzp.pl

×